Home නම් ම්‍යෝ හෝ රෙන්ගේ ක්‍යෝ – Nam-myoho-renge-kyo

නම් ම්‍යෝ හෝ රෙන්ගේ ක්‍යෝ – Nam-myoho-renge-kyo

නම් ම්‍යෝ හෝ රෙන්ගේ ක්‍යෝ

නම් ම්‍යෝ හෝ රෙන්ගේ ක්‍යෝ යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක් ද? මෙම වැකිය සාමාන්‍ය අන්දමින් මෙසේ පරිවර්තනය කළ හැකි ය. එනම් “මෙම ආශ්ච ර්්‍යයමත් නීතියේ(අපූර්ව ධර්මයේ) සද්ධර්ම පුණ්ඩරික සූත්‍රය වෙතට මාගේ ජීවිතය කැප කරමි” යන්නයි.

“නම්” (නමු) යන වචනය සංස්කෘත භාෂාවෙන් බිඳී ආ වචනයක් වන අතර යමෙකු විසින් ගෞරව දක්වමින් කැපවීම යනුවෙන් හැඳින්වේ. “ම්‍යෝ හෝ රෙන්ගේ ක්‍යෝ” යනු මෙම චීන අක්ෂරවල ජපන් උච්චාරණය වන අතර එය නියම සංස්කෘත භාෂාවෙන් හඳුන්වනු ලබන සද්ධර්ම පුණ්ඩරික සූත්‍රයේ ශීර්ෂ පාඨයෙහි අඩංගු වී පවතී.
“ම්‍යෝ හෝ” සමාන කරනු ලබන්නේ ‘සද්ධර්මයටය’ එහෙත් අපූර්ව හෝ ගුප්ත නීතිය වශයෙන් ද සමහර විට පරිවර්තනය කරනු ලබයි. ධර්ම ලිපියකින් විස්තර කරන ආකාරයට “මෙහි දී ම්‍යෝ යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ සරල වශයෙන් ගත හොත් මොහොතින් මොහොත අපගේ ජීවිතයේ ඇති වන ගුප්ත ස්වභාවයයි. මෙය මනසින් විස්තර කළ නො හැකි තත්ත්වයකි.”
‘ම්‍යෝ’ සහ ‘හෝ ’ බුදු දහමේ දෘෂ්ටීන් දෙකක් වන ඉපදීම සහ මරණයට සමාන කර ඇත. ගැඹුරු ජීවන අඛණ්ඩතාවයකදී මෙයින් එකක් සක්‍රියව සහ විද්‍යාමාන වන අතර අනෙක සැ`ගවුණු ගුප්ත සහ නොපෙනෙන එකක් ද වේ.මෙම අඛණ්ඩතාවයේ ව්‍යාප්ත වීම සහ හැඩගැස්සවීම සිදු වන්නේ හේතුඵල නියාමය හෝ ‘රෙන්ගේ ’ නැතහොත් නෙළුම් මල නමැති හේතුව සහ ඵලය අනුව ය.

විශේෂයෙන් ම නෙළුම් මල විකසිත වන විටදී ම එහි ඵලයත් අඩංගු වී තිබීම යන කරුණින් සංකේතවත් කරනු ලබන්නේ හේතුව සහ ඵලයේ ඇති සමගාමීත්වයේ සිද්ධාන්තයයි. අප විසින් සිදු කරනු ලබන හේතූන් අපගේ ජීවිතයේ අතිශයින් ම අත්‍යවශ්‍ය වූ ක්ෂේත්‍රයේ ගැඹුරින් ම සනිටුහන් වීම මෙහි අදහස වන අතර එම මට්ටමෙන් ම අපට ක්ෂණිකව ම අපගේ සිත කය වචනයෙන් එහි ප්‍රතිඵලය නැතිනම් ඵලය අත්විදිය හැකි ය. බෞද්ධ පුරුදු පුහුණු කිරීම්වලට අනුව මෙහි අදහස වන්නේ ‘මෙම ධර්මය පුරුදු පුහුණු කරන කිසියම් කෙනෙකු හෝ වේවා ඔහුට බුද්ධත්වයේ හේතුව ස්වභාවය සහ ඵලයේ යන දෙකෙහි සමගාමීත්වය අත් කර ගත හැකි වේ.’ මඩ ගොහොරුවක මුල් යටටම කිදා බැස ගිය පැලයකින් විකසිත වන නිර්මල සුදු නෙළුමකින් ප්‍රකාශ වන අදහස වන්නේ සමාජයේ සහ ජීවිතයේ නොගැළපෙන යථාර්තයන්ට සහ නිරන්තර දුෂ්කරතාවයන් හමුවේ කැපවීමෙන් යුක්ත ව සටන් වැදීම තුළින් අපගේ උසස් ම ස්වභාවය අවදි කර ගැනීම යි.

අවසාන වශයෙන් ‘ක්‍යෝ ’ යනුවෙන් හඳුන්වනු ලබන්නේ සූත්‍රයයි, එනම් බුද්ධ භාෂිතය පතුරුවා හැරීම යි. ක්‍යෝ සඳහා වූ චීන අක්ෂරයෙන් පෙන්වා දෙනු ලබන්නේ වියන ලද රෙද්දක් පුරාවට අඛණ්ඩ ව විහිදී ඇති නූල් වශයෙනි. “සියලූ ම ජීවීන්ගේ වචන සහ හඬ ‘ක්‍යෝ’ වෙතින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන්නේ අතීත වර්තමාන සහ අනාගත යන කාලත්‍රයෙහි දී ම අඛණ්ඩ වූත් නොවෙනස් වන්නා වූත් දෙයක් ලෙසට ය.”

Nam-myoho-renge-kyo
The ultimate Law or truth of the universe, according to Nichiren’s teaching. It literally means devotion to Myoho –renge- kyo. Myoho –renge- kyo is the Japanese reading of the Chinese title of the Lotus Sutra, which Nichiren regards as the sutra’s essence, and appending nam to that phrase indicates devotion to the title and essence of the Lotus Sutra.
The nam of Nam-myoho-renge-kyo is a Sanskrit word, while Myoho –renge- kyo are Chinese words. If we express the title [of the Lotus Sutra] in Sanskrit, it will be Saddharma-pundarīka-sūtra. This is Myoho –renge- kyo. Sad means myō, or wonderful. Dharma means hō, Law or phenomena. Pundarīka means renge, or lotus blossom. Sūtra means kyō, or sutra.
“Myō stands for the Dharma nature, or enlightenment, while hō represents darkness, or ignorance. Together as myōhō, they express the idea that ignorance and the Dharma nature are a single entity, or one in essence. Renge stands for the two elements of cause and effect. Cause and effect are also a single entity.

“Kyō represents the words and voices of all living beings or sutra. A commentary says, ‘The voice carries out the work of the Buddha, and it is called kyō.’