Home ලෝක සාමය හා අධ්‍යාපනය පදනම් කරගනිමින් පැවත්වූ අධ්‍යාපනික ප්‍රදර්ශණය – 2008

ලෝක සාමය හා අධ්‍යාපනය පදනම් කරගනිමින් පැවත්වූ අධ්‍යාපනික ප්‍රදර්ශණය – 2008

  • Raised
  • Goal
  • Donors

ලෝක සාමය හා අධ්‍යාපනය පදනම් කරගනිමින් පැවත්වූ අධ්‍යාපනික ප්‍රදර්ශණය – 2008

පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යල භුමියෙදි වර්ෂ 2008 අගෝස්තුමස ලෝක සාමය හා අධ්‍යාපනය පදනම් කරගනිමින් අධ්‍යාපනික ප්‍රදර්ශණයක් ලංක සෝක ගක්කායි සංගමය විසින් සංවිධානය කරන ලදි.