Home ලෝක සාමය පදනම් කරගනිමින් පැවත්වූ ප්‍රදර්ශණය – 2005

ලෝක සාමය පදනම් කරගනිමින් පැවත්වූ ප්‍රදර්ශණය – 2005

  • Raised
  • Goal
  • Donors

ලෝක සාමය පදනම් කරගනිමින් පැවත්වූ ප්‍රදර්ශණය – 2005

වර්ෂ 2005 දි ලෝක සාමය පදනම් කරගනිමින් ප්‍රදර්ශණයක් කොළඹදි පවත්වන ලදි.